Tváře obětí šoa

Večerní projekce fotografií „Tváře obětí šoa“ je součástí venkovních výstavních prostor expozice v Pinkasově synagoze. Projekce ve formě videomappingu na štít nad budovou mikve je volně viditelná z Široké ulice a můžete ji vidět každý večer kromě pátků a židovských svátků. Začátek a konce projekce je proměnlivý s ohledem na dobu západu slunce během roku. V zimě trvá promítání asi 2,5 hodiny denně, v letních měsících je kvůli prodlužujícímu se západu slunce promítání zkráceno na 45 minut.