Historie Pinkasovy synagogy

Pinkasova škola je jednou z nejstarších synagog pražského Židovského Města. Na počátku 16. století ji na okraji Starého židovského hřbitova zbudoval Aharon Mešulam Horowitz jako rodinnou modlitebnu.

Památník obětem šoa z českých zemí

V době nacistické okupace Pinkasova synagoga sloužila jako skladiště konfiskovaného židovského majetku. Po rekonstrukci byl v letech 1954–1960 její interiér přeměněn na Památník více než 78,000 židovských obětí z českých zemí.

Tváře obětí šoa

Externí projekce fotografií obětí šoa přiřazuje k některým jménům na zdech synagogy jejich tvář.

Stálá expozice

Cesty bez návratu / Deportace Židů z českých zemí v letech 1939-1945.