Komando výstavby/Aufbaukommando – tzv. transport Ak I a Ak II

Předvolání a pokyny k nástupu do transportu Ak I

Židovské muzeum v Praze

Pracovní skupiny mladých mužů tzv. komanda výstavby/Aufbaukommanda měly připravit uprázdněné vojenské objekty pevnostního města Terezín pro příjezd hromadných židovských transportů. Příjezdem 342 mužů prvního komanda výstavby 24.11.1941, v žargonu ghetta se mu říkalo Ak I, začala existence terezínského ghetta. Vzápětí přijela 4. prosince 1941 další skupina mužů (Ak II), včetně vedení nově budovaného ghetta (transport St). Podmínky po příjezdu byly zcela neutěšené: ohromné prázdné sály v budovách kasáren, ke spaní betonová podlaha bez matrací, z počátku žádné možnosti stravování, zákaz pošty, zákaz vycházení mimo budovy kasáren bez propustky a jen s doprovodem četníků. Tito tzv. dělníci ghetta si svou těžkou a kvalifikovanou prací vydobyli privilegované postavení trvající až do roku 1943. Nejen oni, ale i jejich nejbližší rodinní příslušníci, byli chráněni před zařazením do transportu na Východ. Někteří členové těchto komand získali časem i významná místa v hierarchii židovské administrativy. Od září 1943 tato ochrana neplatila a z celkového počtu 1,342 členů obou komand bylo na Východ deportováno 1,216 osob. Celkem se v Terezíně a dalších koncentračních táborech dožilo osvobození jen 388 vězňů z komand výstavby.

Brno

Nádvoří tzv. Sudetských kasáren, v nichž byli ubytováni muži z komand výstavby

Památník Terezín