Cesty bez návratu

Deportace Židů z českých zemí v letech 1939-1945

Expozice je věnována deportacím Židů z Protektorátu Čechy a Morava v rámci tzv. konečného řešení židovské otázky. Do ghett v Lodži, Minsku a Terezíně a do koncentračních, pracovních a vyhlazovacích táborů na okupovaných územích východní Evropy bylo v letech 1939–1945 deportováno takřka 81,000 osob. Nacistická genocida Židů si vyžádala více než 78,000 obětí z českých zemí.

„Co všechno bylo tehdy naposledy, než se otevřela propast válečných let, v níž zmizeli všichni blízcí…“

Věra, 20 let, deportována do Osvětimi

Nástup židovských obyvatel Plzeňska do vlaku do Terezína v lednu 1942

Národopisné muzeum Plzeňska