Terezínská vlečka/Anschlussbahn in Theresienstadt

Terezínská vlečka/Anschlussbahn in Theresienstadt

Vězni terezínského ghetta při stavbě železniční vlečky na podzim 1942

Národní filmový archiv Praha

Okupační správa protektorátu Čechy a Morava vybrala pro tzv. ghettoizaci židovského obyvatelstva pevnostní město Terezín i s ohledem na jeho polohu blízko železniční tratě. Židé přijíždějící na nádraží Bohušovice nad Ohří-Terezín museli vystoupit z osobních vagónů a vydat se do ghetta pěšky. V lednu 1942 byly zahájeny deportace na Východ a vězni museli znovu podstoupit několikakilometrovou cestu zpět na nádraží v Bohušovicích nad Ohří, kde nasedli do přistavených železničních souprav. Stavba železniční přípojky dlouhé 2,5 km začala v srpnu 1942 a 1.6.1943 byl zahájen osobní a nákladní provoz z Bohušovic nad Ohří přímo do ghetta v Terezíně. Snahou velitelství SS bylo nejen zajistit přepravu materiálu a zboží, ale hlavně zvýšit izolaci terezínských vězňů od okolního světa. Délka kolejí na území ghetta umožnila odstavení až 15 vagónů. Po této vlečce odjelo z ghetta do koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka/Auschwitz-Birkenau více než 36,000 terezínských vězňů a téměř 1,200 dětí z Bialystoku. Poslední smutnou kapitolou v historii vlečky byl příjezd nejméně 126 vagónů s vězni z evakuačních transportů.

Terezínská vlečka/Anschlussbahn in Theresienstadt

Uvedení vlečky Bohušovice nad Ohří – ghetto Terezín do provozu 1.6.1943

Židovské muzeum v Praze