Transportní vedení/Transportleitung

Transportní vedení/Transportleitung

Velitel ghetta a jemu podřízené židovské pracovní skupiny očekávají příjezd transportu na nádraží v Bohušovicích nad Ohří

Národní filmový archiv Praha

Oddělení židovské samosprávy ghetta, které mělo na starost přijímání a odbavování transportů do a z Terezína vzniklo po příjezdu prvního transportu výstavby 24.11.1941. Transportní vedení tvořily dvě skupiny. Zatímco první byla zodpovědná za stěhování vězňů uvnitř ghetta, druhá nádražní skupina v počtu asi 75 osob zajišťovala veškerou organizaci spojenou s přijímáním a odbavováním transportů. Pomáhala při vystupování nebo nastupování do vlaku, vyložení nemocných, seřazení příchozích do trojstupu, jejich doprovodu do ghetta a odvozu zavazadel. Po namáhavé cestě pěšky, nebo později po příjezdu vlečkou do ghetta Terezín, byli všichni vězni na určeném místě podrobeni bezpečnostní kontrole a evidenci. Do prostoru tzv. šlojsky/Schleusse mnozí terezínští vězni znovu vstupovali ve chvíli, kdy byli zařazeni do transportů na Východ. K přijetí nebo vypravení transportů sloužila především Ústecká a Hamburská kasárna. Velké transporty do vyhlazovacích táborů v Treblince nebo Osvětimi-Březinky/Auschwitz-Birkenau se připravovaly až v devíti vybraných objektech ghetta.

Brno

Příslušník SS a část posádky českých četníků v prostoru tzv. šlojsky

Národní filmový archiv Praha