Lotyšsko

Lotyšsko

Ulice rižského ghetta v době příjezdu transportů z ghetta Terezín

Židovské muzeum v Praze

Počátek ledna 1942 přinesl terezínským vězňům trvalé obavy, nejistotu a strach z neznáma. 9.1.1942 a 15.1.1942 byly vybrány dva tisíce lidí z transportů z Prahy a Brna, aby znovu nastoupili do vlaků s označením O a P. Po třech dnech cesty zastavil vlak prvního transportu na nákladovém nádraží Škirotava na předměstí lotyšského hlavního města Rigy. V ghettu se již tísnilo několik tisíc německých a vídeňských Židů, kteří zaujali místa po místních obyvatelích. Ti byli během několika masakrů postříleni v nedalekých lesích Bikernieki a Rumbula. Z druhého terezínského transportu bylo na nádraží vybráno asi 80 mladých práceschopných mužů, kteří se museli vydat pěšky do 20 km vzdáleného koncentračního tábora Salaspils. Časem se dozvěděli, že do ghetta v Rize nedorazil nikdo z druhého českého transportu. Mnoho vězňů zemřelo v Salaspilsu vyčerpáním a hladem, řada jich umrzla. Na podzim 1943 byli zbylí Židé po zrušení ghetta v Rize přemístěni do tábora Kaiserwald. Před postupující frontou byly v r. 1944 z Pobaltí vypraveny transporty vězňů do koncentračního tábora ve Stutthofu nedaleko Gdaňsku/Danzig a k dalšímu pracovnímu nasazení na území říše. Deportaci na území Lotyšska nepřežilo 1,881 terezínských vězňů, osvobození se dočkalo 131 osob.

Lotyšsko

Židovští vězni pracují na výstavbě baráků koncentračního tábora Salaspils

Bundesarchiv Berlin - Bundesarchiv Bild 101III-Duerr-054-30A/Dürr