Polsko

Izbica

Snímek zachycuje skupinu terezínských vězňů z transportu s označením Aa v ghettu Izbica v roce 1942. V popředí muži tamní Židovské pořádkové služby/Jüdischer Ordnungsdienst

Archiv Käthe Leschnitzer

Cílem většiny terezínských transportů na okupované polské území se stala nejprve tzv. tranzitní ghetta. Mezi nejdůležitější patřily Izbica, Piaski, Rejowiec a Zamość.

Jejich výběr nebyl náhodný, neboť ležela na železničních tratích směřujících k vyhlazovacím táborům. Podstatnou část jejich původních obyvatel tvořili chudí lidé, kteří bydleli v jednoduchých dřevěných domech. V obcích mnohdy chyběla elektřina, nebyla zavedena kanalizace, většina ulic neměla dláždění, hygienické podmínky v porovnání s Protektorátem Čechy a Morava byly velmi špatné. Kulturní odlišnost místních obyvatel a nově příchozích z území protektorátu i říše jen prohlubovala kruté životní podmínky. Mladší a zdraví měli šanci dočasně přežít, pokud byli vybráni na práci do některého z pracovních táborů. Nemocní, staří lidé a matky s malými dětmi umírali jako první v plynových komorách vyhlazovacích táborů v Bełżecu, Sobibóru a Treblince. Více než tisíc terezínských mužů zahynulo také v koncentračním a vyhlazovacím táboře Lublin-Majdanek.

Z terezínského ghetta odjelo na území Generálního gouvernementu v okupovaném Polsku od března do října 1942 celkem 25 transportů. Konečnou stanicí všech vlaků z Terezína na Východ se od 26. října 1942 až do podzimu 1944 stal koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim-Březinka/Auschwitz-Birkenau.

Mapa ghett, koncentračních a vyhlazovacích táborů na území Polska v letech 1939–1945

Židovské muzeum v Praze

Skupina vězňů z protektorátu na melioraci v táboře nucených prací Sawin

Židovské muzeum v Praze

Sklad plechovek s cyklonem B v koncentračním a vyhlazovacím táboře v Majdanku

Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin

Matky s dětmi odcházejí po selekci k plynovým komorám Osvětimi-Březinky / Auschwitz-Birkenau

Židovské muzeum v Praze

Interaktivní mapa

Kliknutím zvolte město. Prosím, pro výběr použijte trackball

= Tranzitní ghetta a tábory
= Vyhlazovací komplexy

Podział administracyjny
z okresu okupacji hitlerwskiej

1 = Pomorze - Provinz Pommern

2 = Brandenburgia - Provinz Mark Brandenburg

3 = Saksonia - Provinz Sachsen

4 = Dolny Śląsk - Provinz Niederschlesien

5 = Górny Śląsk - Provinz Oberschlesien

6 = Kraj Warty - Reichsgau Wartheland

7 = Gdańsk - Prusy Zachodnie - Reichsgau Danzig Westpreussen

8 = Prusy Wschodnie - Provinz Ostpreussen

9 = Generalna Gubernia - Generalgouvernement

10 = Okręg Białystok - Bezirk Bialystok